SLU-nyhet

Movium spanar framåt

Publicerad: 19 augusti 2020

Sedan 1980 har Tankesmedjan Movium arbetat för kunskapsutveckling och kunskapsspridning både inom och tillsammans med akademin och branschen.

Under vårt jubileumsår 2020 reflekterar vi över och firar allt det som vi gjort under våra 40 verksamma år, men vi spanar också framåt och stakar ut vägen för vår kommande gärning. Under vintern 2020, innan coronapandemin ställde det mesta på ända, skissade vi ett antal framtidsbilder som vi illustrerar i denna film. Vi tycker att mycket fortfarande känns relevant och vi menar att det är viktigt att arbeta med framtidsbilder även när framtiden är oklar och osäker. Så välkommen att ta del av våra spaningar om framtidens vardagsliv och stadens utemiljö.

Caroline Dahl,
Verksamhetsledare, Tankesmedjan Movium

Fakta:

Se filmen "Movium spanar framåt"

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU i Alnarp. I arbetet med stadsutveckling utgår man från livet i städerna för att skapa städer som får både människor och vegetation att växa.


Kontaktinformation

Caroline Dahl, verksamhetsledare vid SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
caroline.dahl@slu.se, 072-2131530