SLU-nyhet

Ny film - Gröna rum för alla

Publicerad: 17 juni 2020

Våra parker och gröna utemiljöer finns till för alla och skapar vänliga, välkomnande miljöer. Många av parkerna som vi kan njuta av idag anlades för hundra år sedan eller mer och är nu fantastiska gröna stadsmiljöer för alla åldrar och behov. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson vill att vi tänker långsiktigt och lyfter fram hur viktig stadsträdgårdsmästarens roll är och slår ett slag för Sveriges fantastiska botaniska trädgårdar.

Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare – en serie om sex kortfilmer, för att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv.

Våra gröna rum är viktiga för alla!

I tredje filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsjournalisten och inspiratören Gunnel Carlson, en profil och folkbildare som inspirerar både proffs och amatörer, och som vill bidra till att höja kvaliteten i trädgårdar och parker i alla sammanhang.

 I filmen medverkar även Helena Mellqvist, landskapsarkitekt och adjunkt vid SLU i Alnarp, och berättar om hur man kan förvalta utemiljöer medvetet och tillsammans med olika användare. Genom att använda sig av platsens förutsättningar och medveten förvaltning skapar man klätterträd för barn i Landskapslaboratoriet vid SLU i Alnarp.

Övriga medverkande

Daniel Ottosson, stadsträdgårdsmästare i Olofströms kommun, som tillsammans med kolleger fick ta emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2019.

Fakta:

Samarbete med FSS

I februari publicerades den första filmen ”Grönskans betydelse” med riksarkitekt Helena Bjarnegård. Den andra filmen ”Inför sommaren”, med trädgårdsmästaren John Taylor, publicerades i april. Filmerna ingår i en serie om sex filmer under 2020. Se alla på Tankesmedjan Moviums YouTube-kanal.

Filmproduktionen är ett samarbete mellan Tankesmedjan Movium vid SLU som fyller 40 år, och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare som fyller 100 år 2020.