SLU-nyhet

Eksådd - en kamp mot gnagare

Publicerad: 16 juni 2020
Adrian Villalobos

Mycket är vunnet genom att föryngra ekskog genom sådd av ekollon. Den stora utmaningen är att överlista gnagarna. I sin doktorsavhandling visar Adrian Villalobos att avskräckande dofter kan vara en framkomlig väg.

I grunden passar ek väldigt bra för sådd. De stora ekollonen innehåller massor av energi till den nya plantan. Det är anledningen till att man även i täta skogar hittar rätt mycket unga plantor av självföryngrad ek, trots att det är ett ljusälskande trädslag. Till att börja med räcker energin i ekollonet. Kostnaden för sådd är ungefär en tredjedel jämfört med plantering. Dessutom har resultatet förutsättningar att bli bättre genom ett mer utvecklat rotsystem. Under ideala förhållanden kan ett ekollon redan första året få en pålrot på drygt en meter, vilket gör att plantan klarar torka relativt bra. Utöver det finns risken att importerade plantor för med sig svampsjukdomen phytophthora eller andra skadegörare.
– Problemet är att de energirika ekollonen också är attraktiva för insekter,fåglar, däggdjur och inte minst gnagare. Flera försök visar att sorkar och skogsmöss på kort tid för bort minst 80 procent av ekollonen. En del äts upp direkt och andra göms i matförråd. I mina försök på skogsmark fördes runt 60 procent av de obehandlade ekollonen bort inom 20 dagar, berättar Adrian Villalobos.
– Jag har koncentrerat mig på ekollon, men det är ungefär lika illa för bokollon.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation