SLU-nyhet

Jakten på koppartåliga träd

Publicerad: 05 maj 2020

Emma Sandell Festin, nybliven skoglig doktor, har under sitt arbete letat efter träd med mycket speciella egenskaper. Hennes arbete kan bidra till att lösa ett stort miljöproblem i Zambia.

En central del i arbetet har varit att med stor möda odla fram träd från fröer hemförda från Afrika. När plantorna skjutit fart har hon dödat dem genom att bevattna växterna med kopparhaltigt vatten. Det kan tyckas märkligt, men att kartlägga tåligheten mot koppar är en nyckelfaktor
inför framtiden.
HENNES doktorsavhandling handlar om hur träd kan användas för att minska miljöförstöringen efter kopparbrytning.
– Problemen är enorma. I hela Afrika är över 700 miljoner hektar i behov av restaurering efter gruvdrift. Jag har fokuserat på Zambia där koppar under flera perioder gett 90 procent av landets exportinkomster. Det har satt sina spår.
– I anslutning till smältverken har gruvföretagen skapat enorma anrikningsdammar. De har fyllts med en trögflytande blandning av fint
krossat sand ur vilken koppar utvunnits. Dammarna kan vara flera hundra hektar stora med 20 meter höga väggar, berättar Emma. Dammarna påminner om en giftig öken med höga halter av tungmetaller och kemikalier. Grundvattnet och kringliggande markområden förorenas av den flyktiga sanden. Det är områden där lokalbefolkningen odlar majs, bananer, kaffebönor, kakao och andra växter som alla tar upp föroreningarna i sina frukter.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation