SLU-nyhet

Ask-fall utlöser dominoeffekt

Publicerad: 18 maj 2020
Michelle Cleary

Inte nog med att asken är hotad, om den försvinner följer en mängd andra arter efter. Forskarna har kartlagt sambanden och varnar för en ”utrotnings-kaskad”.

Det är bekymmersamt att arbetet med att rädda asken går på sparlåga. Vi vill fästa uppmärksamheten mot att det är väldigt mycket mer som
står på spel, säger Michelle Cleary. Hon ingår i en grupp forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet som publicerat en vetenskaplig artikel om följderna av askskottsjukan.
DE BESKRIVER det som en dominoeffekt. Om asken faller dras många andra arter med i fallet. Därmed får det långtgående följder på den biologiska mångfalden. Askens näringsrika bark har ett högt ph-värde och
ger ideala förhållanden för mossor, svampar och insekter. Livsmiljön i trädets närhet är också gynnsam för många arter genom att trädet motverkar försurning i marken. I en kartläggning visar forskarna att hela 483 arter är kopplade till askträden, däribland 211 olika skalbaggsarter och 30 fjärilsarter.
AV ALLA dessa är 11 procent helt beroende av asken för sin överlevnad och ytterligare 23 procent föredrar asken framför andra trädslag. Delvis kan alltså konsekvenserna begränsas genom att gynna andra lövträd, men
alternativen är begränsade. Nio trädslag har identifierats
som tänkbara alternativ, däribland lönn, bok och ek. De möjliga alternativen utgör bara fyra procent av landets virkesförråd, och
bland dem finns alm som redan är akut hotad genom almsjukan. Läget är med andra ord kritiskt för väldigt många arter.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation