SLU-nyhet

Brobygge till Baltikum

Publicerad: 31 mars 2020

Skogssällskapet har beslutat att stötta utbildningen till Euroforester med ytterligare en miljon kronor. Pengarna är en del i arbetet för att stärka skogsbruket i de baltiska länderna.

DET hela började för tjugo år sedan med skoglig utbildning i Alnarp för studenter från Baltikum och Polen. Kretsen vidgades till fler länder och utbildningen växte till ett mastersprogram med namnet Euroforester.
– Våra studenter ingår i ett växande internationellt nätverk med runt 700 personer, berättar Jörg Brunet. Ikea var med och stöttade utbildningen från början och fler sponsorer har kommit till, däribland Skogssällskapet som nu förlängt avtalet med tre år. Pengarna går till stipendier för studenter från Baltikum.
FÖRETAGET äger och förvaltar över 40 000 hektar skog i Lettland och Litauen med en nära koppling till Euroforester.
– Läget i de baltiska länderna påminner om då Skogssällskapet
grundades i början av förra seklet. Det handlar om att återbeskoga och
lägga grunden till ett lönsamt skogsbruk. Då är kunskap och kompetens viktigt. I vår verksamhet har vi anställt flera Euroforesters och har ett nära
samarbete med universitetet i Alnarp, berättar Pelle Bergenheim, ansvarig för verksamheten i Baltikum.
– Det känns angeläget att bygga upp kunskapen, inte bara för vår egen del utan för länderna som helhet. Här finns förutsättningar att utveckla skogsbruket till allas glädje.
– En nyckelfaktor är intresserade ungdomar med utbildning i modernt skogsbruk.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation