SLU-nyhet

Slumrande potentital för ädellöv

Publicerad: 06 februari 2020
Magnus Löf

Det billigaste sättet att få ädellövskogar med höga naturvärden är att använda motorsågen. Det visar ett forskningsprojekt om naturvårdsgallring.

Mycket betesmark har växt igen till täta blandskogar, ofta "bortglömda" restskogar som inte brukas. Genom röjning och gallring kan de omvandlas till områden med höga värden, både för friluftsliv och biologisk mångfald. Dessutom kan omdaningen ge virkesinkomster under resans gång.

NYLIGEN publicerades de första resultaten från försöken. De visar att kostnaden för att forma ädellövskogen i bästa fall betalas av ersättning för virket från träden som gallras bort. Dessutom bekräftas att det krävs återkommande insatser.
–Nästan all ädellövskog har formats genom olika slags markanvändning. Ett vanligt missförstånd är att den alltid mår bäst av att lämnas för fri utvecklingen. Även om målet är biologisk mångfald krävs ganska ofta ett aktivt brukande.
– Nyligen kom Skogsstyrelsen med en rapport som visar att naturvärden i reservat och andra avsättningar hotas på grund av att skogen håller på att växa igen. Det är inte förvånande. Lämnas den orörd tar nästan alltid gran eller andra skuggfördragande trädslag över förr eller senare.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation