SLU-nyhet

Nya e-resurser från och med 2020

Publicerad: 04 februari 2020

Inför 2020 har SLU-biblioteket utökat samlingen av e-böcker och databaser. Dessutom har biblioteket startat en prenumeration på Cabells blacklist, en uppdaterad lista över tidskrifter som bedöms ha tveksam publiceringspraxis.

SLU-bibliotekets samling av e-böcker i SpringerLink utökas inför 2020 med ett större inköp inom biomedicin, livsvetenskaper samt geo- och miljövetenskap. Inköpet ger tillgång till e-böcker publicerade inom dessa ämnen från 2005 och framåt. Nya publikationer blir tillgängliga direkt.

Andra nyheter i bibliotekets e-resurser är databaserna Nationalencyklopedin, Wordfinder och Zoological Information Management Systems. Prenumerationen på Nationalencyklopedin ger fri tillgång till den digitala versionen av uppslagsverket, och är giltigt från och med årsskiftet.
Wordfinder är en databas som innehåller ca 500 ordböcker. Den täcker framför allt de större europeiska språken (engelska, franska, tyska och spanska) men också andra språk. Prenumerationen innehåller även ett antal facktekniska ordlistor inom ämnen som till exempel teknik, geologi och ekonomi.

Tillgång till databasen Zoological Information Management Systems (ZIMS) ges genom ett avtal med organisationen Species360. Databasen innehåller en stor mängd data om olika djurslag, och kan till exempel användas för att titta på referensintervall och doseringar för udda djurslag. Observera att du måste logga in i databasen för att få tillgång till den (gå till inloggningsuppgifterna (PDF)).

Inför 2020 har SLU-biblioteket även tecknat en prenumeration på Cabells Blacklist. I listan förtecknas tidskrifter som bedöms ha tveksam publiceringspraxis, och den kan på så vis användas av forskare som ett verktyg i publiceringsprocessen. Listan är sökbar och varje enskild listning följs av en sammanfattning som tydliggör varför tidskriften bedömts vara oseriös.

 

 


Kontaktinformation