SLU-nyhet

Lampor och element i skogen

Publicerad: 18 februari 2020
Jörg Brunet, professor vid Sydsvensk skogsvetenskap

Inte nog med att skogen binder kol och minskar klimatförändringen, den har också förmågan att dämpa effekten av ett varmare klimat. Möjligheten klarläggs i ett spektakulärt forskningsprojekt.

DEN som en het sommardag går in i en tät skog får svalka och en iskall vinterdag är det lite varmare mellan trädstammarna.
– Skogens förmåga att jämna ut de extrema temperaturerna har stor betydelse och är ett livsvillkor för många växter på gränsen av sitt utbredningsområde. Man kan också tänka sig att de negativa effekterna av den globala uppvärmningen kan mildras genom att bruka skogarna på ett sånt sätt att förmågan till att buffra klimatet tas tillvara på ett bra
sätt. Det är tanken bakom forskningsprojektet, berättar professor Jörg Brunet.


FORSKNINGEN om "mikroklimatet" i skogen är relativt ny. Förra året presenterade professor Pieter De Frenne och hans forskargrupp i Gent (Belgien) resultat som visar att temperaturen under skogens krontak i genomsnitt är 1,7 grader lägre än i det öppna landskapet. Och inte minst jämnas effekten av extremt väder ut, vilket förväntas bli vanligare genom klimatförändringen. När temperaturen toppar är det i genomsnitt 4,1 grader svalare bland träden och när den går i botten är det 1,1 grad varmare. För att buffra temperaturen maximalt är det en fördel med täta skogar. Då blir det å andra sidan mörkare i markskiktet, vilket missgynnar många växter. Det handlar med andra ord om en balansgång som tydliggörs genom projektet.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation