SLU-nyhet

Skogs-app vinner Hack for Sweden 365

Publicerad: 07 december 2020

Helgen den 5-6 december tävlade tre finalistlag i innovationstävlingen Hack for Sweden 365 för att hjälpa skogsägare att bekämpa skador från granbarkborren. Vann gjorde laget Mellerud PK, som med sitt förslag knyter samman den fysiska och digitala världen och skapar nytta för såväl myndigheter, forskare som skogsägare.

I årets digitala Hack for Sweden utmanade Nationellt skogsdatalabb (Skogsstyrelsen och SLUtillsammans med Rymdstyrelsen deltagarna att förenkla för skogsägare att bekämpa granbarkborrens skogsskador. Granbarkborren orsakar enorma skogsskador. Enligt den senaste inventeringen gjord av SLU på uppdrag av Skogsstyrelsen, har nästan 8 miljoner kubikmeter gran angripits av granbarkborre under 2020. 

- Det här är en reell samhällsutmaning som drabbar väldigt många, inte bara i Sverige utan även i stora delar av Europa, säger Anna-Lena Axelsson, koordinator miljöanalys Program Skog på SLU. 

Finalen gick av stapeln helgen 5-6 december. Finalen startade med ett panelsamtal mellan SLU:s rektor Maria Knutson Wedel, Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman och Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.  

Finallagen Helsingborgs Dreamteam, Mellerud PK och Skogshjältarna kom från olika delar av landet. Vann gjorde Mellerud PK, med jurymotiveringen (del av) 

"Lösningen skapar möjlighet att knyta samma den fysiska världen med den digitala, vilket bidrar med ny kunskap och skapar nytta för såväl behovsägare och forskare som för skogsägarna själva."

Även de andra lagen presenterade lösningar som skulle kunna realiseras på marknaden.

- Det är härligt att se den innovationskraft som finns bland deltagarna. De tre finallagen har olika bakgrund och förutsättningar men har alla visat upp en förmåga att ta sig an ett komplext problem och lösa det på ett briljant sätt. Jag är så imponerad, säger Bengt Djuvfeldt, projektledare Nationellt skogsdatalabb på Skogsstyrelsen.