SLU-nyhet

Tallens tillväxt överraskar

Publicerad: 14 december 2020
Tall

Att jämföra tillväxten mellan gran och tall förvånar och förbryllar. Oscar Nilsson, ny skoglig doktor, rätar ut några frågetecken i sin avhandling.

– Tallen är ofta underskattad. I ett av de få jämförande försök som finns har tallen, helt oväntat, växt mycket bättre än granen, säger han. Med tanke på att det är landets vanligaste trädslag och att mer än 80 procent av föryngringarna efter avverkning görs med gran eller tall kan man tro att det finns gott om jämförelser, men inte alls.
– De finns förvånansvärt få försök där tall och gran jämförs på samma mark. Nu håller bristen på att rättas till, men det tar förstås lång tid att få resultat från de nya trädslagsförsöken, konstaterar Oscar Nilsson.
TRÄDSLAGEN är i grunden olika. Tall växer fort i början medan granen börjar långsamt och därefter accelererar. Oscar Nilsson har undersökt planteringar på magra och bördiga marker. I en del av försöket har den näringsrika humusen skrapats bort. I en annan del har den blandats med mineraljorden genom markberedning. Resultaten från försöken bekräftar att tallen klarar sig
bättre på magra marker.
– Tallen är mycket bättre på att tillgodogöra sig kväve. Jag upptäckte att finrötterna kan fixera kväve, men i väldigt liten grad. Det kan inte förklara tallens högre upptag av kväve.

 

Läs hela nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation