SLU-nyhet

Evig vila och mobilitet – en studie av den största omlokaliseringen av kvarlevor i Sverige

Publicerad: 09 december 2020

Med den pågående flytten av Kiruna, på grund av gruvexpansionen, följer en flytt av kyrka och kyrkogård. Kiruna kyrka, Mariakapell med kolumbarium och en minneslund samt ca 5ooo avlidna ska också flyttas på. Det är den största omlokaliseringen av kvarlevor i Sverige.

I ett forskningssamarbete mellan Umeå universitet och SLU, ska man studera detta unika fall som en del i projektet "Ett mobilt nekropolis: Potential, effekter och betydelse av storskalig förflyttning av mänskliga kvarlevor i Sverige", som nyligen beviljades medel från forskningsrådet Formas.  Forskargruppen består av Roger Marjavaara, docent vid Institutionen för geografi, och Carola Wingren, professor vid avdelningen för landskapsarkitektur Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

I projektet kommer man dels att kartlägga hur stort behovet av omlokaliseringar kan komma att bli i framtiden. Klimatförändringar - med stigande havsnivåer, översvämning och erosion som följd - och ökande behov av exploatering på grund av växande städer är sådant som i framtiden kan hota kyrkogårdar. Dels kommer man att specialstudera fallet Kiruna, där man bland annat genom enkätundersökningar ska fånga olika gruppers syn på flytten av kvarlevor.

Syftet med projektet är att bidra till strategier för hur framtida förflyttningar av mänskliga kvarlevor kan genomföras med respekt för människors behov av kontinuitet i förhållande till sådant som platsidentitet, individuella minnen och kulturarv.

Projektet kommer att pågå under 2021-2023.​​

Här kan du läsa mer om projektet https://www.slu.se/mobilt-nekropolis