SLU-nyhet

Lukten avslöjar sjuka träd

Publicerad: 05 november 2020
Ida Nordström

Hoten från skadegörare i skogen ökar. För att hindra en katastrof gäller det att ha koll på hoten. Doktorand Ida Nordström testar nya redskap i kampen mot patogener och insekter.

Det är inte ovanligt att dödliga svampar följer med som fripassagerare då trädgårdsväxter importeras. Väl på plats kan de sprida sig till andra arter. Det var exempelvis så Phytophthora förmodas ha kommit hit. Den upptäcktes på bokskog och hotar i princip alla trädslag.
– Det finns många fler spridningsvägar. Ett varmare klimat gör det dessutom
lättare för skadegörarna att etablera sig i de svenska skogarna, säger Ida Nordström.
HON arbetar med nya metoder att detektera sjukdomar som hotar skogen.
– Bäst är om de upptäcks redan vid gränskontrollen. Genom att läsa av de kemiska fingeravtrycken kan man avslöja skadegörare som är
väldigt svåra att upptäcka vid dagens kontroller.
– Och när vi har sjuka träd är det knepigt att fastställa vad de drabbats av. Analysen kan ofta ta flera veckor, nu hoppas vi kunna klara det på ett par timmar på plats i skogen, berättar Ida Nordström.

Läs hela nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation