SLU-nyhet

Poppel med energi och växtkraft

Publicerad: 13 oktober 2020
Henrik Böhlenius

Ett nytt forskningsprojekt kartlägger potentialen för poppel. Preliminära uppskattningar visar att den är 30 miljoner kubikmeter om året, vilket motsvarar en tredjedel av dagens totala avverkningsnivå.

En bärande tanke är att det snabbväxande lövträdet kan användas för tillverkning av biodrivmedel. Både Energimyndigheten och f3 (Kunskapscenter för förnybara biodrivmedel) är med och finansierar projektet.
– Det finns gott om blandade rapporter och forskningsresultat. Vi vill ge en samlad bild av kunskapsläget hela vägen från att anlägga bestånd till färdiga produkter, säger poppelforskare Henrik Böhlenius. Han leder det tvååriga forskningsprojektet. Dessutom medverkar Marcus Öhman och Fredrik Granberg vid Luleå tekniska universitet liksom Per-Ove Persson, f.N.B AB, som arbetar med energi, drivmedel och snabbväxande lövträd
EN första fråga är hur mycket lämplig mark som finns tillgängligt.
– Poppel trivs bäst på bättre jordar. Vi har runt 400 000 hektar ej brukad åkermark som passar utmärkt.
– Dessutom finns det några miljoner hektar beskogad jordbruksmark. En del är granåkrar som nu är färdiga att slutavverka. Av olika skäl, allt från rotröta till att lövskog är trevligare, kan det finnas anledning att gå över till poppel.
– Vi ska ta reda på hur mycket areal det finns och var i landet den är lokaliserad. Det ger en vägledning var och hur man bör satsa. Poppel trivs i nästan hela landet, förutsatt att det är rätt kloner.

Läs hela nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation