SLU-nyhet

Krävande att behålla björken

Publicerad: 27 oktober 2020
Eric Agestam

Till att börja med trivs gran och björk utmärkt tillsammans, men för att långsiktigt behålla björken krävs täta målinriktade gallringar.

Eric Agestam följer ettb närmast unikt försök med olika blandningar av gran och björk.
– Vi har följt skogen i nästan 40 år, vilket tillhör ovanligheterna. Trots att blandskog är väldigt vanlig har forskning och rådgivning varit inriktad på trädslagsrena bestånd. Nu har vi flera projekt om blandskog, men det finns knappast några äldre försök att få kunskap ifrån.
DET 38-åriga försöket, som nyligen mätts in, finns i Brudahall på Asa försökspark, några mil norr om Växjö. På ett bördigt, sluttande område, planterades gran medan björken kom naturligt efter markberedning.
Nio områden är indelade i vardera tre olika försöksytor:
• Ren granskog.
• Granskog med 20 procents björk.
• Hälften björk och hälften gran.
En första röjning gjordes 1992 då granen var tio år. Målet var ett blandbestånd med någorlunda jämt fördelade stammar av gran och björk.

DET FÖRSTA som slår besökaren idag är hur blandningen med björk påverkar upplevelsen av skogen.
– Även i bestånden med en femtedel björk är det väldigt mycket ljusare och trevligare än i den kompakta granskogen, konstaterar Eric Agestam. Det är också trivsamt för mångfalden av djur och växter som är beroende av ljuset. Dessutom kräver certifieringen att minst 10 procent av stamantalet ska vara löv.

Läs hela nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation