SLU-nyhet

Beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län

Publicerad: 21 oktober 2020

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Uppsala, fattat beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med.

Beslutet gäller till och med den 13 december, men kan förlängas.

Den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 i region Uppsala är oroande. Den har gett ökad belastning på sjukvården och manar till extra åtgärder, utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med regionens smittskyddsläkare, länsstyrelsen och hälso- och sjukvården, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

  • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
  • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, behöver finnas som vanligt. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis affärer och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Uppsala. Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån.

– Syftet med beslutet är att ytterligare trycka ner smittspridningen i regionen. Detta genom att begränsa antalet tillfällen då virus kan överföras till flera andra personer, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Möjligheten för Folkhälsomyndigheten att fatta beslut om lokalt gällande allmänna råd har funnits sedan den 19 oktober. Beslutet gällande Uppsala län är det första som har fattats.

Denna text har ursprungligen publicerats på https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-uppsala-lan/