SLU-nyhet

Fördubblingsprojektet får ny webb

Publicerad: 21 januari 2020
Studenter runt ett bord, foto

SLU:s största satsning att fördubbla antalet studenter går under våren in i ett intensivt skede för att stora och avgörande beslut ska kunna fattas till sommaren. Det är ett komplext och betydande arbete som många även utanför SLU följer med stort intresse. Därför har nu fördubblings-projektet en helt ny webbplats.

– Vi måste tydligt kommunicera syfte och mål och hur färdplanen ser ut. Det ska vara lätt att göra sig en helhetsbild. Vi måste också kunna visa på vilka grunder projektet fattar beslut. Som grund ligger givetvis analyser och undersökningar och diskussioner med människor som är insatta i den här typen av processer, säger Anna Blixt som är kommunikatör i fördubblingsprojektet.

Två stora frågor som projektet har att tampas med är vilka utbildningar som SLU ska erbjuda samt hur man bäst namnger dessa.

Snabba ingångar

– Vi har några ”snabba ingångar” och har lyft några ämnen lite extra tydligt och lagt dem överst på sidan. De har både bild och en lite större rubrik. De snabba ingångarna är dels programutbudet, dels om namnen på utbildningarna men också ett schema där man ser de ingående delprojektet samt en tidplan som börjar 2017 då fröet till projektet såddes. Den visar också de kommande stora händelserna under våren.

Andra rubriker på sidan är bland andra syfte och vision, marknadsanalyser, förslag och remissvar, beslutsdokument, projektplaner så att man lättare ska kunna göra sig en helhetsbild av projektet.

Svenska blir engelska

Prioritet har legat att först få klart den svenska versionen av de nya webbsidorna men de engelska sidorna ska färdigställas så fort det går, vilket kan bli i början av februari. Den engelska informationen som finns nu härrör från de gamla sidorna.

Här här länken

Klicka här för att komma till fördubblingsprojektets nya webb

Klicka här för att komma till de engelska sidorna

Foto:  Mikael Wallerstedt.


Kontaktinformation