SLU-nyhet

Nanoutbildning om SLU:s miljöarbete

Publicerad: 05 september 2019

Sedan 2016 är SLU miljöcertifierat enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär att vi kartlägger vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt med att ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Alla medarbetare har ansvar att hålla sig informerade om SLU:s miljöpolicy och viktiga miljöfrågor. Alla medarbetare är skyldiga att följa de överenskomna rutinerna och att bidra till att målen nås.

För att alla på SLU ska bli medvetna om vårt miljöarbete kommer en miljöutbildning att skickas ut den 10 september till alla anställda och studenter via konceptet NanoLearning. Det kommer att skickas ut ett mejl, samt en påminnelse till de som ännu inte deltagit i kursen. Avsändare är SLU och mejladressen är nanolearning@slu.se. Detta är en betrodd avsändare då vi använder oss av NanoLearning som koncept för utbildningen.

Lektionen tar några minuter att genomföra. Det ni behöver göra är att klicka på "Starta lektionen", och svara på frågorna på slutet. Utbildningen kommer också att finnas tillgänglig på SLU miljös hemsida. Framöver kommer utbildningen enbart skickas till nya AD-konton.

Lycka till!