SLU-nyhet

Klimatforskningen kraftsamlar

Publicerad: 23 september 2019

Den skogliga forskningen i Alnarp kraftsamlar i arbetet med klimatfrågor. Klimatförändringen har förstås länge varit en faktor i flera forskningsprojekt. Det nya är att institutionen nu tar ett helhetsgrepp på frågorna. Adam Felton har kartlagt de olika forskningsprojekten och koordinerar arbetet. – Nu har vi en samlad bild som visar bredden i vår forskning med koppling till klimatfrågorna. Det öppnar upp för samordning. Dessutom blir det tydligt var vi behöver komplettera kompetensen.

– Förutsättningarna för skogsbruket förändras i grunden. Vår uppgift är att visa på hot och möjligheter. Det ska vara naturligt att vända sig hit för att få vägledning, säger Adam Felton.

– Flera projekt är internationella, men tyngdpunkten ligger på sydsvenskt skogsbruk. Där är vi klart ledande, vilket är roligt men också ansvarsfullt. Vi ska bidra med kunskap och vägledning för att klara nya utmaningar. Det ska kännas naturligt att vända sig hit om man vill ha svar på hur skogen kan anpassas till nya förutsättningar.
För närvarande handlar det om 45 olika forskningsprojekt med en budget på 100 miljoner kronor. Huvuddelen finansieras av Formas (forskningsrådet för de areella näringarna), TC4F (ett forskningsområde om framtidens växtproduktion), Energimyndigheten och flera andra finansiärer.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation