SLU-nyhet

Ljus idé för att beräkna tillväxt

Publicerad: 26 augusti 2019

Nya metoder att beräkna trädens tillväxt ökar precisionen och gör det lättare att förutse effekterna av ett förändrat klimat. Kunskapen om trädens tillväxt bygger på historiska data. När framtidens villkor förändras, exempelvis genom ett förändrat klimat, är det knepigare att förutse vad som händer. Doktorand Martin Goude arbetar med en modell som bygger på förutsättningarna för tillväxt.

Grundläggande är hur mycket barr eller löv trädet har. De fungerar ungefär som solfångare vilka fångar in solenergi som ger tillväxt. Oavsett om det är löv eller barr mäts de som trädens bladarea.
Det finns ett linjärt samband mellan bladarea och tillväxt, eller rättare sagt mellan mängden absorberat ljus och tillväxt (light use efficiency).
En gran med 100 kvadratmeter barr växer i princip dubbelt så fort som en gran med 50 kvadratmeter.
Det hela räknas om till ett Blad-Area-Index. På bra mark har granen kraft att skjuta många barr, där kan index vara 12, medan det på sämre jordar kanske är 5.
EN METOD för att uppskatta bladarea är att analysera foton tagna mot himlen med en extrem vidvinkel. En annan metod är att använda en avancerad ljusmätare. Resultaten har dock varit osäkra.
För att pricka rätt mätte Martin barren på ett antal provträd. Efter ett mödosamt arbete (det tog tre månader att "räkna" barren på 18 träd) fanns ett exaktare värde att jämföra med. Det gav underlag till en formel som korrigerar resultaten från den enklare metoden.
Därmed går det någorlunda lätt att mäta bladarean för gran och tall. Resultaten kan också komma till nytta för att analysera och använda flygbilder för beräkningen.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation