SLU-nyhet

250-årig kunskap i nytt ljus

Publicerad: 14 augusti 2019
Pelle Gemmel

Pelle Gemmel har tittat bakåt i historien och mött en av sina företrädare, professor Trozelius. Han var en av författarna till landets första bok om skogsskötsel. – Under ett par hundra år har kunskapen byggts på, men mycket har också gått förlorat, konstaterar Pelle Gemmel, professor emeritus i skogsskötsel vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Han medverkar i ett nytryck av boken om ” Grunderliga underwisning om skogars skötsel”.

EGENTLIGEN är det två böcker. Den första kom ut år 1737 av den allmänt kloke stadsmajoren i Lund, Anders Rosensten.
Tredje upplagan av boken utkom samma år som Gustav III blev kung (1771). Den är betydligt mer vetenskaplig och på över 300 sidor. Detta
genom att professor Clas Blechert Trozelius byggt på den ursprungliga texten med fakta, referenser och hänvisningar.
DET ÄR påfallande hur skogen var central i vardagslivet, men det svävade mörka moln över 1700-talets allt glesare skogslandskap. Både professorn
och stadsmajoren varnar ofta för skogsskövling och den annalkande skogsbristen.
– Det är förvånande att problemen var så stora redan då. Och värre blev det. Så sent som 1905 noterade debattören och jägmästaren Uno
Wallmo att "skogarna försvinner i en rasande fart och
redan innan denna mansålders slut är landet barskrapat
på skog". Varningarna togs på allvar.
– Under resten av 1900-talet satsades jättemycket på skogsforskning och en otroligt stark statlig styrning genom
lagstiftning. Det glöms gärna bort av de som tror att marknaden löser allt på bästa sätt. Marknaden är bra på att kortsiktigt maximera nyttan, men
inte långsiktigt för kommande generationer.
– Skogen är en viktig lärdomskälla och erfarenheterna är exempelvis tillämpbara på långsiktiga miljöproblem. Det var en målmedveten och stark skogspolitik som bröt den nedåtgående spiralen som oroade 1700-talets skogsfolk, framhåller Pelle Gemmel.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation