SLU-nyhet

När skogen flyttar in till staden

Publicerad: 13 maj 2019

Lagom till jul kommer boken ”Urban Woods”. Det är lite av examen för ett unikt samarbete mellan institutionen för skogsvetenskap och institutionen för landskapsarkitektur i Alnarp. Några årtionden med träd i ”laboratoriemiljö” visar på spännande resultat.

RESULTATET är två fullstora landskapslaboratorier där man visar möjligheterna att anlägga attraktiva skogar med inhemska trädslag. I boken, med flera författare, summeras resultaten av ett arbete som började på 1980-talet.
√ I Alnarp har knappa 15 hektar omvandlats till en parklik skog med många spännande överraskningar.
√ I mitten på 1990-talet beskogades drygt 30 hektar åkermark i Snogeholm, i huvudsak med lövträd i en mängd kombinationer. Målet är både god skogsekonomi och bra rekreationsskogar. (Mer om Snogeholms landskapslaboratorium i ett kommande nyhetsbrev).
OM man närmar sig Alnarp från havet ligger landskapslaboratoriet på bägge sidor vägen, innan järnvägsövergången. Det är fascinerande att gå runt i gränslandet mellan skog och park där relativt enkla medel ger en ny
dimension åt träden; en allé med björkar, kombinationen av låga formklippta träd under höga trädkronor, prydligt räfsat gräs mellan täta stammar, blandningen av björk/körsbär och andra kombinationer.
– Det här är unikt i världen, konstaterar professor Roland Gustavsson.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation