SLU-nyhet

Riskfylld handel med växter

Publicerad: 11 april 2019

I flera länder runt Östersjön har en ny svampsjukdom som hotar tallen fått fäste, nu har den även kommit till Sverige. Liksom i många andra fall kommer hotet via trädgårdar och parker dit många exotiska växter importeras.

BERGTALL har ett litet naturligt utbredningsområde i Centraleuropas bergstrakter. På grund av dess tålighet i kärva klimatlägen och låga växtsätt har den spridits runtom i världen och är därmed en typisk inkörsport för skadegörare. Eftersom barren angrips minskar tillväxten och angripna plantor riskerar att dö. Forskare i Estland har nyligen visat att sjukdomen kan spridas vidare till vanlig tall (Pinus sylvestris). Därmed är det ett hot mot ett avvåra vanligaste och viktigaste trädslag. Angreppen upptäcktes i Alnarpsparken där bergtall (Pinus mugo) fått bruna barr. En analys i forskningslaboratoriet, alldeles i närheten, visar att det är angrepp av en svamp/patogen (Lecanosticta acicola) vilket resulterar i skador på barr. Patogenen har förmodligen sitt ursprung i Nordamerika varifrån den
fått spridning till Europa och andra kontinenter.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation