SLU-nyhet

Miljövinst med lång omloppstid

Publicerad: 08 april 2019

Längre omloppstider kan gynna biologisk mångfald och motverka klimatförändringen, men annat talar emot. Att låta träden växa längre innan de avverkas är ett risktagande och ekonomin naggas i kanten.

Forskare Johan Sonesson lyfter fram omloppstiden som ett medel för att nå olika mål.
Han är docent vid Institutionen vid sydsvensk skogsvetenskap och arbetar till vardags på Skogforsk. I sin forskning har Johan Sonesson vänt och vridit på omloppstidens betydelse, vilket också var temat på hans docentföreläsning;
– Vi talar om den optimala omloppstiden, men bör då också fråga oss vad den ska vara optimal för.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation