SLU-nyhet

Årets Hortonom 2019

Publicerad: 11 mars 2019

Årets Hortonom är ett hederspris som Hortonomförbundets styrelse skapat för att uppmärksamma en hortonom som på ett förtjänstfullt sätt är, eller har varit, verksam i sitt yrke och är en god ambassadör för hortonomkåren.

Årets Hortonom valdes med följande motivering:

Hortonom Agneta Sundgren är stadigt förankrad i den gotländska myllan och har under lång tid bedrivit ett mångfacetterat och utvecklingsorienterat arbete kring växtskyddsfrågor. Agnetas erkänt goda förmåga att sätta sig in i andras perspektiv bidrar starkt till att Agneta ses som en skicklig kommunikatör och god samarbetspartner.

Dessa tillgångar tillsammans med Agnetas stora ämneskunskap och engagemang ger dagligen branschens yrkesfolk och deras många olika hortikulturella grödor en lättare tillvaro. Agneta är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.


Kontaktinformation