SLU-nyhet

Hårt betestryck ger blandskog

Publicerad: 03 december 2019
Betad talltop

Inventeringen av älgbete visar tillståndet i ungskogarna i ett nytt ljus. Det blir tydligt att många föryngringar inte lever upp till förväntningarna. Det som var tänkt att bli tallskog håller ofta på att utvecklas till blandskog. Historiskt har 20 procent av arealen i Götaland varit tallskog. Även om andelen yngre tallskog (20 - 30 år) minskat något har andelen legat fast väldigt länge. Frågan är hur det blir i framtiden.

EN METOD för att få reda på det är att titta på hur det ser ut i den unga skogen när den röjts, eller är mogen för röjningen, med en höjd på
1 - 4 meter. Det har inte gjorts tidigare, men nu kommer möjligheten "på köpet" genom äbin (älgbetesinventeringen) som började 2015. Över hela landet fördelas provytor inom vilka man räknar antalet stammar av gran, tall, björk och andelen betesskadade barrplantor.
– Även om målet med inventeringen är att fastställa betesskadorna ger det också en ögonblicksbild av framtidens skogar, konstaterar professor
Urban Nilsson.
OM ENDAST oskadade tallar räknas kommer mindre än ett par procent av provytorna att bli talldominerade i framtiden. Med andra ord en knapp
tiondel av tallens historiska andel i skogslandskapet.
- Man bör vara lite försiktig att dra långtgående slutsatser. Vi har vi inga tidigare inventeringar att jämföra med och provytorna är relativt små, men tendensen är ändå väldigt tydlig. Tallen minskar drastiskt till följd av viltbete.
– Det är beklagligt av flera anledningar, inte minst med tanke på att andra forskningsresultat tyder på att tallens tillväxt, jämfört med granen,
är betydligt bättre än tidigare antaganden.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation