SLU-nyhet

Doktorand sökes: Krafttag för asken

Publicerad: 05 december 2019

Nu finns möjligheten att vara med och rädda asken för framtiden. Trädet är hotas av askskottsjuka, en svampsjukdom som dödat många träd. Men 1-3 procent av askarna visar resistens mot angreppen.

Sedan flera år samarbetar Skogforsk och SLU i Alnarp för att identifiera motståndskraftiga askar och uppföröka dem. Genom anslag från Stiftelsen för strategisk forskning kan man nu lägga in en högre växel i arbetet. Inom kort anställs en industridoktorand som under fem år ska arbeta med asken.
– Det är ett mycket angeläget arbete. Asken är i sig ett värdefullt träd i landskapet, dessutom är det värd för många rödlistade arter. För att hitta de motståndskraftiga träden kommer vi både att använda konventionell förädlingsteknik och en form av kemisk analys som vi utvecklat, berättar Michelle Cleary, forskare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Mer information om tjänsten: Skogforsk


Kontaktinformation