SLU-nyhet

Värt att veta på Ultuna den 14 november

Publicerad: 11 november 2019

Nu på torsdag den 14 november hålls ett föredrag om kväve i serien Värt att veta. Nu är det Anke Herrmann på institutionen för mark och miljö som delger oss sina kunskaper i ämnet. Välkommen till biblioteket klockan 12.15. Till de första 20 deltagarna erbjuds en enklare lunch.

Kväve är ett viktigt makronäringsämne för växttillväxt. I jordbrukssystem är noggrann hantering avgörande för växtproduktion och miljöskäl. Ändå är optimering av tillgängligt kväve för växttillväxt utmanande på grund av komplexiteten i kvävecykeln i jord. Detta Värt att veta ger en översikt över upptäckten av olika processer inom kvävecykeln samt historisk utveckling av näringshanteringssystem i jordbrukssystem.

Föredraget hålls på engelska. 

Anke Herrmann är docent i jordvetenskap och hennes huvudsakliga forskningsfokus är nedbrytning av markorganiskt material i olika jordekosystem.

Värt att veta på Ultuna

Här kan du läsa om det kommande programmet i serien Värt att veta på Ultuna. Före jul är det två föreläsningar kvar utöver denna.

Välkommen


Kontaktinformation