SLU-nyhet

Doktorns recept för mer ek

Publicerad: 08 november 2019

Linda Petersson disputerade idag den 8 september vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap med avhandlingen ”Promoting natural regeneration of oak by manipulating disturbance”. I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om hennes arbete för ekens överlevnad i den svenska skogen. Vid en ytlig betraktelse verkar det inte vara några problem. Fakta från riksskogstaxeringen visar att volymen ek ökat sedan början av 1950-talet och det finns gott om små självföryngrade ekplantor, speciellt efter ett rikligt ollonår som detta. Närmre analyser visar upp en annan bild.

Något behöver göras om eken ska behålla sin naturliga plats i landskapet. Det konstaterar Linda Petersson som doktorerat på naturlig föryngring av ek. Planerade bränder kan vara ett medel för att bryta den negativa trenden.
– Eken är dålig på att föryngra sig själv i dagens skogslandskap, vi behöver hjälpa den genom att efterlikna ekologiska störningar, säger Linda Petersson.
ATT VOLYMEN ökar beror på att antalet stora träd blir fler. Många av dessa etablerades under gynnsamma förutsättningar när betesbruket upphörde i början av 1900-talet. De får nu växa till sig och många är lämnade som hänsynsträd eller "evighetsträd". Antalet mindre träd, under 10 centimeters diameter i brösthöjd, har däremot minskat kraftigt sedan 1980-talet.
-Att eken är duktig på att etablera sig, vilket märks på mängden plantor, beror på att de stora ekollonen innehåller mycket energi. Energin varar något år, därefter överlever inte plantorna om de inte får tillräckligt med ljus. Dagens täta mörka skogar är ingen bra miljö för ekarna. Av de ädla lövträden är det vårt mest ljuskrävande trädslag, konstaterar Linda Petersson.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation