SLU-nyhet

Träd spelar roll

Publicerad: 28 oktober 2019

Det är inte lätt att förutse vad som händer med skogen. Markägare fattar besluten på en mängd olika grunder. Och riktigt komplicerat blir det om marken ägs gemensamt. En lekfull och effektiv metod för att hitta rätt kan vara ett spel.

För Carl Salk, forskare vid institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap, är det helt i sin ordning att ägna en del av arbetstiden åt spel.
– Det kan vara ett bra sätt att få svar på komplexa frågor. Alternativet är att testa i verkligheten med risken att allt blir fel. Det blir kostsamt och värdefull tid går förlorad, säger Carl Salk.
Hans forskning är inriktad mot de tropiska skogarna och hur de brukas av lokalsamhällen.
EN NYCKELFRÅGA är att förutse hur markägare reagerar under olika förutsättningar.
– Metoden att göra simuleringar genom ett spel kan användas i många sammanhang, även under svenska förutsättningar. Men utmaningarna
att förutse hur markägare interagerar blir extra tydliga i länder där en mark brukas tillsammans. Då är du direkt beroende av hur grannen handlar.
– Man kan förstås måla upp olika scenarier och intervjua de berörda, men det blir fort komplicerat och teoretiskt, långt från verkligheten. Då är det bättre att testa olika scenarier vid spelbordet, säger Carl Salk.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation