SLU-nyhet

Björkar gör mer nytta i grupp

Publicerad: 08 januari 2019
Per-Ola Hedwall

Om björk ska göra full naturvårdsnytta räcker det inte att lämna enskilda träd i en tät granskog. För att ha effekt på markfloran behövs grupper av flera björkar.

Nya forskningsresultat visar att de positiva effekterna är rätt små om träden smetas ut i en tät granskog. För att marken ska börja blomma och grönska krävs betydligt högre andelar.
ETT BÄTTRE alternativ är att koncentrera lövträden till lite större grupper. Först då kommer det tillräckligt med ljus på marken för att ge effekt.
– Ett motiv för att blanda barrskogen med löv är en förmodat positiv inverkan på naturvård och biologisk mångfald, men det har funnits ganska lite kunskap om vilken nytta det verkligen gör och hur lövträden bör blandas med barrskogen för att göra bäst nytta. Därför har vi gjort den här undersökningen.
Det berättar forskare Per-Ola Hedwall.
Han har gjort undersökningen tillsammans med docent Adam Felton.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation