SLU-nyhet

Ny SLU-folder finns i Servicecenter

Publicerad: 11 juli 2018
Tidning om SLU, foto

Den uppdaterade sexsidiga foldern Om SLU/About SLU finns nu att hämta eller beställa från Servicecenter på din ort.

Foldern ska förklara för externa besökare vid SLU och konferensdeltagare  vad universitetet är och omfattar.

Foldern kan också användas på kurser, mässor och evenemang där SLU deltar. Komplettera gärna med mer specifikt material om just din verksamhet.

Du hittar Om SLU/About SLU och annat informationsmaterial i digital form på medarbetarwebben.

Hämta foldrarna i närmaste SLU Servicecenter

Behöver du många är det bäst att beställa dem i förväg.

servicecenter@slu.se, 018-67 24 00


Kontaktinformation