SLU-nyhet

UV-ljus för rening av avloppsvatten

Publicerad: 15 mars 2018

Tillgång till färskvatten är en av vår tids absolut viktigaste frågor. Det har visat sig att detta inte enbart är ett problem på global nivå, utan i allra högsta grad även i Sverige där grundvattnet på flera håll i de sydöstra delarna de senaste åren varit rekordlågt. I ett faktablad från LTV-fakultetens institution för Biosystem och Teknologi undersöks hur effektivt UV-ljus är vid rening av bevattningsvatten.

Den reningsmetod som undersöktes i detta projekt är en energisnål UV-enhet med LED lampor (Watersprint AB, Medicon Village, Lund) som monterades på utloppet från InterACT på Alnarp Cleanwaters system på Alnarp. Lampan har utvecklats i syfte att tillföra ett extra reningssteg på inkommande dricksvatten.

Att använda UV-ljus för rening av vatten är i sig inget nytt fenomen. I växthusodling har UV-ljus använts i hydroponiska system sedan 1970-talet för att minska spridningen av skadliga bakterier och svampar. Under det senaste decenniet har även reningsverk runt om i Sverige anammat tekniken, men stora variationer i effektivitet har uppmätts. Problem med tekniken anses främst vara att avloppsvattnet innehåller för stora partiklar som UV-ljuset inte kan tränga igenom, försämrad effektivitet på lampan över tid, beläggningar på lampan i sig, samt hög flödeshastighet på vattnet.

Läs mer i Faktablad nr 2018:2 från LTV fakulteten, UV-ljus för rening av avloppsvatten. Författare är Anna Karin Rosberg, Institutionen för Biosystem och Teknologi, SLU och Julia Westberg, Alnarp Cleanwater Technology AB.