SLU-nyhet

Ny utbildningsnämnd beslutad

Publicerad: 19 december 2018

Rektor Peter Högberg har nu beslutat hur den nya utbildningsnämnden ska se ut. En ny utbildningsnämnd utses var tredje år med samma intervall som valen till fakultetsnämnderna genomförs.

SLU:s valberedning bjöd tidigare i höstas in de röstberättigade på fakulteterna att nominera till utbildningsnämnden – eller själv ansöka om en plats. Vid nomineringstidens slut den 5 november fanns det 15 nominerade eller sökande.

Efter intervjuer med de nominerade tar SLU:s valberedning fram förslag på ledamöter till utbildningsnämnd och det är rektor som fattar beslut om vilka som ska ingå. Rektor kan acceptera valberedningens förslag men också avvisa hela eller delar av det. Den nu utsedda nämnden är enligt valberedningens förslag.

Utbildningsnämnden består av ordförande, fem ledamöter som är lärare, två ledamöter som är utsedda av Sluss (SLU:s Samlade Studentkårer) samt eventuellt en extern ledamot som utses av rektor efter hörande av dekanerna. Alla ledamöterna har personliga suppleanter utom den externa representanten.

Nya utbildningsnämnden

Rektor har nu beslutat följande sammansättning av utbildningsnämnden med mandatperiod från den 1 januari 2019 till den 31 december 2021. Personlig suppleant och utbildningsområde inom parentes.

Ordförande

  • Karin Holmgren, vikarierande rektor (Erik Fahlbeck)

Ledamöter

  • Görel Nyman (Katarina Nostell – veterinärmedicin och vård)
  • Cecilia Mark-Herbert (Malin Elfstrand – skog)
  • Marie Larsson (Maria Kylin – landskapsarkitektur)
  • Johan Gaddefors (Sofia Joosse – samhälle)
  • Göran Andersson (Anna Jansson – naturvetenskap)
  • Stefan Nordlund, Stockholms universitet, extern representant

Som sagt utser Sluss egna representanter. Deras mandatperioder avgörs av deras uppdrag i Sluss och följer inte den gängse treårsperioden. Sluss representanter är:

  • Alice Ersson – med uppdrag till sommaren 2019
  • Thea Folke – med uppdrag under hela 2019

Kontaktinformation