SLU-nyhet

Fem frågor till SLU-alumn Helena Bjarnegård, Sveriges blivande riksarkitekt

Publicerad: 12 december 2018

Sveriges Arkitekters Akademin för landskapsarkitektur anordnade nyligen ”Seminariestafetten – 30 tankar om tid”. En av moderatorerna för seminariet var Helena Bjarnegård – landskapsarkitekt och Sveriges blivande riksarkitekt. I samband med seminariet passade Johan Folkesson på att ställa några frågor till Helena som rör hennes kommande uppdrag.

Vilka är dina tre prioriterade områden för den byggda miljön, som du hoppas kunna fokusera på i din roll som riksarkitekt?

 – För det första: helhetsperspektivet är överordnat. Vi ska bygga stad. Stad som är bra för människor och bra för vår miljö. Sluta tänk stuprörsplanering och börja tänk stadsplanering!

Arkitekturen ska även användas som ett kraftfullt verktyg för att skapa omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer som bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle.

Vi ska också tänka långsiktigt och tänka på att de miljöer vi skapar idag ska flera kommande generationer leva i.

Hur tar du med din kunskap som landskapsarkitekt för att bemöta dessa aktuella frågor?

 – Som landskapsarkitekt är jag van att arbeta genom hela skalområdet, från den stora stadsplaneringsskalan ned till minsta detalj. Som landskapsarkitekt i Göteborgs stad har jag fått arbeta genom hela kedjan från visioner, mål och strategier till planering, genomförande och fortsatt utveckling under förvaltningsskedet. I Göteborg har jag även fått arbeta med medborgarnas gemensamma rum och sett hur mycket de betyder för människor. Allt detta är bra erfarenheter att ta med i arbetet som riksarkitekt.

I vilket sammanhang kan landskapsarkitekten ta mer plats och hur kan landskapsarkitektens kunskap utnyttjas mer effektivt? 

 – Jag vill hellre prata om det gemensamma området arkitektur som förenar arkitekter med olika specialistområden inom stadsplanering, hus, landskap, inredning med mera. Kom ihåg era olika unika kompetenser men kom också ihåg att vi har en stor gemensam bas att utgå från. Jag tror att projekten blir bättre om vi samarbetar över gränser, bjuder in varandra samtidigt som vi drar nytta av varandras specifika kunnande. Vårt gemensamma område är stort och vi behöver också gemensamt bli bättre på att ta oss an nya roller på bland annat beställarsidan både vad det gäller offentlig förvaltning och marknad.

Hur borde unga landskapsarkitekter förbereda sig för dessa framtida utmaningar? Vilket ämne/inriktning borde SLU lägga till sina utbildningsplattformar? 

   Jag tror att det är bra om SLU fortsätter förbereda unga landskapsarkitekter för att kunna ta sig an många olika roller på både den privata och offentliga sidan, genom hela kedjan från planering till byggande och förvaltning. Vi behöver bland annat fler kunniga beställare i byggbranschen och fler riktigt vassa strategiska planerare på kommunerna. Jag tror att man förbereder sig bäst genom att studera de ämnen som man själv tycker är riktigt roliga. Det finns mängder med olika typer av arbetsuppgifter ute i samhället. Bestäm vad just du tycker är spännande, utmanande och roligt och kombinera gärna med kurser inom andra ämnesområden.

Hur tror du forskningen kan bidra till att tackla våra framtida utmaningar? Och vilka ämnen/inriktningar bör SLU satsa sin forskning på?

   Vi måste planera och bygga långsiktigt hållbart. Världen förändras snabbt och vi behöver också vara bra på att tänka nytt. Forskningen kan hjälpa oss med kunskap och bevis på vad som är viktigast att göra när vi planerar för en hållbar stadsutveckling. Forskning kan även hjälpa oss spänna bågen och tänka nytt. De frågor som är viktiga framåt är listade i FN:s globala mål. De är en bra utgångspunkt. Jag hoppas även att forskarna på SLU läser riksdagens mål om arkitektur och funderar över hur forskning på SLU på bästa sätt kan stödja genomförandet av arkitekturmålet. ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle, med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av de gemensamma rummen.” Jag ser fram emot att kroka arm med er på SLU och ta del av er kunskap inom området.

Text: Johan Folkesson

Fakta:

Helena Bjarnegård tar över uppdraget från Christer Larsson, som varit tillförordnad riksarkitekt med stöd av Monica von Schmalensee, i januari 2019.

Mer om Helena Bjarnegård kan du läsa här.

Johan Folkesson driver terraism – ett landskapsarkitektkontor sedan 2012, med bas i Göteborg. Han sitter med i Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur där han bland annat ansvarat för de senaste årens Seminariestafetter. Han är sedan 2016 Sveriges representant i International Federation of Landscape Architecture (IFLA).