SLU-nyhet

Många vinnare med mer foder

Publicerad: 16 november 2018

Med omtanke och ganska små medel går det att skapa mycket foder till älgar och annat klövvilt. – Vi vill visa positiva möjligheter som bidrar till färre betesskador, friskare djur och med biologisk mångfald, säger forskare Annika Felton.

Mer foder löser förstås inte alla problem, men det är en bit på vägen. I en del områden kan man också behöva ta ner antalet djur men i detta projekt koncentrerar vi oss på foderskapande åtgärder. Där finns mycket ny och spännande forskning, berättar Annika Felton.
Hon deltar i EU-projektet "Vild & bortskämd" tillsammans med LRF, myndigheter, Jägreförbundet, Naturskyddsföreningen och markägare.
– Alla är vinnare, vilket bidrar till en bred uppslutning kring frågorna.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation