SLU-nyhet

Utmaning: Maxa produktionen

Publicerad: 29 oktober 2018

En väg för att möta klimatförändringarna är att maximera tillväxten och öka användningen av förnybar råvara från skogen. För att testa möjligheterna har forskarna ställts inför frågan om avverkningarna i Kronoberg kan öka med 68 procent inom 100 år.

Utmaningen är en del av arbetet inom Alterfor. Det är ett EU-finansierat projekt som undersöker hur man med olika skogsskötselmetoder kan hantera framtidens utmaningar. Det samordnas av Sveriges lantbruksuniversitet med Ljusk-Ola Eriksson som koordinator och Vilis Brukas vetenskaplig ledare.
Nio länder är involverade. I varje land har ett område valts ut. För Sveriges del är det Kronobergs län med många privata skogsägare.
DOKTORAND Isak Lodin har delat in skogsägarna i olika kategorier, gjort djupintervjuer och framför allt används analysprogrammet Heureka för att göra prognoser inför framtiden.
- En viktig del i arbetet är att diskutera möjligheterna med de som arbetar praktiskt med frågorna. Det blir en komplettering och test av våra teoretiska modeller, säger Isak Lodin.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation