SLU-nyhet

Hej, Sara Gräslund, ny enhetschef för SLU Global!

Publicerad: 11 oktober 2018

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi ställde ett par frågor till den nya enhetschefen, Sara Gräslund:

Vem är du? 

– Jag är Uppsalabo och biolog i grunden, och drivs av möjligheten att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det är fantastiskt roligt att få göra det på SLU som har verksamhet som är så relevant för låginkomstländer. Jag har jobbat med utvecklingsfrågor i 20 år, bland annat som doktorand vid Stockholms universitet och som handläggare på Global Environment Facility vid Världsbanken. Under 12 år arbetade jag på Sida, både med forskningssamarbete, vatten-, miljö- och klimatsamarbeten, och som ämnesföreträdare miljö och klimat där jag även var del av den svenska klimatdelegationen. Jag har framförallt jobbat med Afrika och Sydostasien, men även Östeuropa och andra regioner. I början av 2018 började jag jobba på SLU som koordinator för SLU Vattenforum men flyttar nu över till SLU Global 1 oktober.

Vad är SLU Global?

– Det är en liten men viktig enhet på ledningskansliet som bidrar till att stärka SLUs bidrag till utveckling i låginkomstländer, inom ramen för Agenda 2030 och Sveriges politik för global utveckling. SLU Global främjar samarbeten med aktörer internationellt och nationellt som arbetar mot samma mål. Min första uppgift är att samordna framtagandet av en ny strategi för SLUs globala verksamhet, i nära samarbete med SLUs vicerektor för internationella relationer. Vi startade med en workshop den 4 oktober för att fånga upp idéer om hur verksamheten kan utvecklas framåt. Det är viktigt att betona att SLUs globala verksamhet är betydligt större än själva enheten, med en mångfald av forskare och annan personal inom många olika institutioner och enheter som bidrar till bättre kunskap och kapacitet för en hållbar utveckling i låginkomstländer.

 

Hur jobbar SLU globalt med hållbar stadsutveckling? 

– Med snabbt växande städer är det ett område med stor efterfrågan på kunskap och kapacitet. SLU bidrar till exempel till att stärka den urbana kapaciteten i Tanzania genom att utbilda tanzaniska doktorander tillsammans med Ardhi-universitetet. De studerar bland annat effektiva ansatser för ökad tillgång till dricksvatten, och drivkrafter i tillväxten i små städer i Tanzania. Den inhemska kapaciteten är helt avgörande för att få till stånd en utveckling som är relevant för landet.  Andra exempel är arbetet med att främja en hållbar urban djurhållning, där SLU bland annat jobbar för att stärka kunskap om hur man inom djurhållningen kan minska utveckling av antibiotikaresistens, vilket har stor betydelse för städerna som helhet.