SLU-nyhet

Brandhistorien upprepar sig

Publicerad: 17 oktober 2018

Kunskap om historiska skogsbränder hjälper till att förutse kommande hot om bränder. – Inom några år tror jag vi kan vi göra prognoser som bidrar till en bättre beredskap, säger forskare Igor Drobyshev.

Genom att studera trädens årsringar (dendrokronologi) får forskarna en exakt åldersdatering av olika historiska fakta som kan avläsas genom årsringarna. Dit hör "brandljud", vilket är spår av bränder bland årsringar på träd som överlevt eldens härjningar. Ibland är det även möjligt att avläsa när på året branden började, exempelvis våren 1426.
Tillsammans bildar brandljuden ett mönster som visar att årets bränder långt ifrån är unika. Det har varit betydligt värre.
Genom att hitta sambanden mellan bränder och olika klimat-händelser räknar forskarna med att kunna förutse brandrisken inför kommande säsong.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation