SLU-nyhet

Utlysning för pedagogisk resursförstärkning

Publicerad: 15 januari 2018

Utbildningsnämnden har i sin budget för 2018 avsatt drygt 10 miljoner kr för att vidareutveckla SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå. Genom denna strategiska satsning förstärks de pedagogiska resurserna, i vid bemärkelse, i enlighet med SLU:s strategi och utbildningarnas behov.

Utbildningsnämnden välkomnar ansökningar om projektmedel inom tre huvudområden:

Ansökningar utformas enligt anvisningar på medarbetarwebben och skickas in senast den 1 mars 2018, kl. 18.00. Ytterligare information finns i PM:et Utlysning inom ramen för utbildningsnämndens strategiska medel – pedagogisk resursförstärkning.