SLU-nyhet

Exjobb-stipendium till SLU-student

Publicerad: 30 mars 2017

Föreningen Besiktningsmän för utemiljö (BEUM) arbetar för god kvalitet vid byggande av utemiljöer i Sveriges städer. För att stimulera studenter att intressera sig för besiktningsfrågor har BEUM inrättat ett examensarbetesstipendium. Stipendiet delades nyligen ut för första gången och stipendiat blev Karin Pohl som läser tredje året på landskapsarkitektutbildning vid SLU i Alnarp.

–Stipendiet blir en fantastisk möjlighet för mig att fördjupa mig inom ett område som vi annars inte kommer in så mycket på inom min utbildning, säger Karin Pohl.

Stipendiet är på 10 000 kr men framför allt ingår att få medverka vid fem besiktningar av utemiljöer tillsammans med BEUMs certifierade besiktningsmän runt om i landet. Dessutom ingår att få medverka vid en av de flerdagarsutbildningar som BEUM arrangerar för utbildning av blivande certifierade besiktningsmän för utemiljö.

– Vi gläds mycket åt årets välmotiverade stipendiat. Att få medverka vid fem besiktningar tillsammans med våra certifierade besiktningsmän för utemiljö ger en unik inblick i besiktningar som kommer att bli ett intressant material för Karin Pohls examensarbete, säger BEUMs ordförande Bengt Persson, som också är universitetslektor vid SLU.


Kontaktinformation

 

Bengt Persson, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                       bengt.persson@slu.se, 040-41 51 41

Bengt Persson är projektledare för LivsID