SLU-nyhet

Kårstatus beviljad för sju

Publicerad: 16 juni 2016

SLU:s styrelse beslutade vid dagens sammanträde att bevilja sju studentkårer vid SLU kårstatus enligt Högskolelagen.

De sju är:

  • Ultuna studentkår
  • Veterinärmedicinska föreningen
  • Alnarps studentkår
  • Alnarps lantmästarkår
  • Skogshögskolans studentkår
  • Skogsmästarskolans studentkår
  • Hippologernas akademiska studentkår

I beslutet heter det bl a att ”SLU ser mycket positivt på studenternas studiebevakning och medverkan i utvecklingen av utbildningskvalitet genom engagemang i studentkårerna”.


Kontaktinformation