18 jan

Online

Sista ansökningsdag för stipendium för internationellt examensarbete

Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete i ett låg- eller medinkomstland? Cirka tio SLU-studenter kommer under vårterminen 2024 att beviljas stipendiet. Sök stipendiet senast 18 januari!

Nu har du möjlighet att göra fältarbete och samla in data för ditt examensarbete i ett låg- eller medelinkomstland, med ekonomiskt stöd från SLU genom Erasmus. Läs mer om stipendiet och ansökan på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2024-01-18
Ort: Online
Arrangör: SLU Global

Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se