Tallrik med mat. Foto.
16 jan

Webbinarium på Zoom

Matkultur och otydliga konsumenter – hinder för en hållbar omställning?

evenemang | seminarier, workshops |

Vilken roll har matkulturen när vi strävar efter omställning av våra matvanor? Är vår matkultur ett hinder eller en drivkraft för hållbart ätande? Och hur kan det matkulturella perspektivet påverka omställningen till en hållbar matkonsumtion? Det är frågor som kommer att diskuteras vid det här webbinariet, där samtidigt en ny rapport på ämnet från SLU Future Food presenteras.

Konsumerar du som individ eller som grupp? Att vi äter som individer är förstås uppenbart varje gång vi stoppar in en bit mat i munnen. Valet av mat är däremot inte alls individuellt – tvärtom. Redan i livsmedelsbutiken måste vi välja bland de livsmedel som också andra väljer från, och när vi kommer hem och lagar mat ska ofta en familj också ge sitt godkännande till den mat som valts ut.

Allt ätande är därför ett kulturellt grupputtryck. Att maträtter och måltider avgränsar en grupp människor från en annan, är också väl undersökt och belagt. Samtidigt beaktas oftast inte det kulturella perspektivet i omställningsstrategier. Skulle en större insikt om matkultur och konsumenter kunna bidra till snabbare omställning till ett hållbart ätande?

Det kommer vi att fördjupa oss i under detta webbinar, som utgår från en ny rapport från SLU Future Food, som presenteras i samband med webbinariet: Matkultur – hinder och drivkraft för hållbart ätande, av Richard Tellström.

I webbinariet medverkar Richard Tellström, docent i måltidskultur och expert vid SLU Future Food, och Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Anmälan till evenemanget

Vill du prenumerera på nyhetsbrev från SLU Future Food?
Webbinariet kommer att spelas in
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2024-01-16 13:00 - 14:30
Ort: Webbinarium på Zoom
Arrangör: SLU Future Food
Mer information:

Rapporten

Rapporten "Matkultur - hinder och drivkraft för hållbart ätande" av Richard Tellström kommer att publiceras i december 2023.

Medverkande

Richard Tellström, docent i måltidskultur och expert vid SLU Future Food, talare

Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, talare

Organisatör

SLU Future Food är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Observera

  • Webbinariets presentation kommer att spelas in, men inte diskussionen.

Program

kl. 12:55–13:00 

  • Det digitala rummet öppnas.

kl. 13:00–14:30 CET 

  • SLU Future Food hälsar välkommen
  • Presentation av SLU Future Foods rapport "Matkultur – hinder och drivkraft för hållbart ätande", Richard Tellström 
  • Reflektioner, Jan Bertoft
  • Diskussion och frågor, alla delatagare

kl. 14:30– (senast) 15:00 

  • Mötesrummet förblir öppet för informella diskussioner.

Kontaktinformation