13 feb

ZOOM, Uppsala

Att kombinera nudging och medborgardeltagande för hållbar samhällsplanering

seminarier, workshops |

Ett webbinarium med reflektioner och metoder för att kombinera nudging och medborgardeltagande i samhällsplanering.

Vid det här webbinariet presenterar vi reflektioner och metoder för att kombinera nudging och medborgardeltagande. Nudging är en metod för beteendeförändring där förändringar i den fysiska och/eller digitala miljön används för att ”knuffa” människor mot mer hållbara livsstilar. Medborgardeltagande, å andra sidan, bygger på att människor involveras för att aktivt och medvetet utforska möjligheter till att förändra beteende och system. Ofta ses nudging och medborgardeltagande som oförenliga strategier.

Vi har istället utforskat hur de två strategierna kan kombineras i planeringspraktiken tillsammans med kommuner, bostadsbolag, konsulter, arkitekter och boende. Makt och etik har varit centrala begrepp i vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi har ställt frågor om vems kunskap som räknas och om vem som bör bestämma vad hållbara livsstilar är.

Vid det här webbinariet presenterar vi både teoretiskt grundad kunskap om hållbar samhällsplanering och konkreta metoder för hur nudging och medborgardeltagande kan kombineras i praktiken.

Metoden hållbarhetsvandring har tagits fram av Martin Westin och Sofie Joosse (forskare vid SLU), Fanny Möckel (forskarassistent vid SLU), Elin Wärm (student vid SLU) och Joakim Lindmarker (arkitekt på Urban Minds).

Arbetet har skett inom forskningsprojektet Hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

Metoden finns beskriven på projektwebbsidan: www.slu.se/hallbara-urbana-livsstilar/

Du kan också ladda ner metodbeskrivningen som PDF anpassad för utskrift

Anmälan

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2023-02-13 12:00 - 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: ZOOM
Arrangör: Avdelningen för miljökommunikation
Sista anmälningsdag: 6 februari 2023