28
feb

 –

1
apr
Umeå

Statistics I: Basic statistics, 4 hp

Kursen ges i Umeå 28 februari till 1 april 2022.

Kursen ges på engelska, för mer information klicka här.


Kontaktinformation