10 okt

Alberta Pileväg, 245 91, [GPS: 55.63421, 13.32346], Staffanstorp

Fältvandring - Hur påverkas renkavle av olika jordbearbetningsmetoder och mellangrödor?

evenemang | seminarier, workshops |

Renkavle är ett gräsogräs med omfattande resistensutveckling i södra Sverige. För att kunna bekämpa renkavle effektivt måste alla möjligheter inom integrerad växtskydd användas. Renkavle har en groningsvila efter mognad.

Beroende på groningsvilans längd kan man med en grund jordbearbetning främja renkavlens groning på hösten, innan sen höstsådd eller innan vårsådd.

Vi tittar på en demonstrationsodling med olika jordbearbetningsmetoder efter skörd av höstvete och effekten på renkavlegroning. Vi tittar även på 4 olika mellangrödors effekt på renkavle (havre, höstråg, honungsört och oljerättika). Under fältvandringen kommer vi även att diskutera renkavlens groningsvila och dess fröbank samt se Väderstads CrossCutterDisc i arbete om vädret tillåter.

Program

13.30 Välkomsthälsning

13.35 Diskussion om:

  • Renkavlens groningsvila och fröbank
  • Hur kan vi utnyttja jordbearbetning och mellangrödor till renkavlebekämpning?

14.00 Visning av demo-odlingen

14.30 Visning av Väderstads CrossCutterDisc i arbete om vädret tillåter

14.45 Vi avslutar med fika i fält

Fakta

Tid: 2022-10-10 13:30 - 15:00
Ort: Staffanstorp
Lokal: Alberta Pileväg, 245 91, [GPS: 55.63421, 13.32346]
Arrangör: Fältvandringen arrangeras i samarbete mellan Jordbruksverket, Hushållningssällskapet Skåne, Skånes Försöksringar, Väderstad AB och SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 6 oktober 2022
Pris: Gratis
Mer information:

Kontakt/ Iris Feuerhahn, Jordbruksverket, Iris.Feuerhahn@jordbruksverket.se