24 feb

Zoom, Umeå

Förkonferenspanel: Skogen i intersektionell forskning

evenemang | konferenser |

Nästan tre fjärdedelar av Sverige är täckt av skog och den utgör, både som plats, naturresurs och kontext, en viktig dimension av både svensk landsbygdsforskning och genusforskning. Det är i detta möte som det finns förutsättningar för nya kunskaper och förståelse av interrelationen mellan forskningsfälten – men även förutsättningar för att problematisera och ifrågasätta dominerande berättelser/sanningar kring skog, landsbygdsutveckling och dess genuskodade relationer.

Till följd av pandemin har konferensen, som tidigare var planerad till 24-25 februari, skjutits fram. Som uppladdning inför konferensen i augusti arrangeras nu en förkonferens/webinarium den 24 februari utifrån konferensens tema. Detta kommer ske i form av ett panelsamtal online, inklusive några kortare presentationer/reflektioner från paneldeltagarna utifrån frågeställningen:

Hur förstår och förhåller du dig till skogen (som t.ex. plats, naturresurs och kontext), inom ramen för ett intersektionellt perspektiv, i din forskning?

Panelen består av:

Angelika Sjöstedt, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet

Elias Andersson, Institionen för skoglig resurshushållning, Sveriges Lantbruksuniversitet

Moderator: Gunilla Olofsdotter, Mittuniversitetet

Presentationerna följs av diskussioner i break-out-rooms och en sammanfattande avslutning. Arrangemanget riktar sig primärt till dig som arbetar med olika sociala dimensioner i relation till skog i bred bemärkelse, men är öppet för alla intresserade av intersektionella frågeställningar, teoretiska och metodologiska diskussioner i en skoglig kontext. Välkommen!

Fakta

Tid: 2021-02-24 13:00 - 16:00
Ort: Umeå
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU, LTU & MiUn
Sista anmälningsdag: 21 februari 2021
Pris: Gratis
Mer information:

Forskarkonferensen SLIP2021 arrangeras i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Luleå Tekniska Universitet  och Mittuniversitetet och kommer gå av stapeln den 24-25 november i Umeå. För mer information kring konferensen besök:

www.slu.se/slip2021


Program

Kort introdutkion

Presentation av bakgrunden och konferensen

Reflektion:  Angelika Sjöstedt

Paus

Reflektion: Elias Andersson

Break-out-diskussioner

Sammanfattande avslutning