Tallrik med mat. Foto.
22 okt

Webbinarium på Zoom

Hur mäter man social hållbarhet med livscykelanalys?

evenemang | seminarier, workshops |
Griskulting i närbild. Foto Jenny Svennås-Gillner

Produkter behöver vara ekonomiskt och ekologiskt men också socialt hållbara för att platsa i framtidens livsmedelssystem enligt Agenda 2030. Livscykelanalys används för att mäta miljöpåverkan, men hur mäter man den sociala hållbarheten? Kom och diskutera framtidens metoder för att mäta social hållbarhet inom livsmedelsbranschen.

Livscykelanalys (LCA) är ett inarbetat sätt att mäta en produkts miljömässiga hållbarhet och begreppet håller nu på att utvidgas så att även social hållbarhet inkluderas (S-LCA). Men, vad är social livscykelanalys? Varför är social hållbarhet viktigt i framtidens hållbara livsmedelssystem och hur kan man mäta det? I detta webbinarium kommer första timmen att ägnas åt en presentation där dessa frågor tas upp. Exempel kommer bland annat att tas från svensk grisproduktion.

FN:s miljöprogram (UNEP) har tagit fram riktlinjer i ett konsensusprojekt, men metoderna för att mäta och rapportera social hållbarhet är under utveckling. Vilka kategorier och indikatorer ska användas? Under webbinariets andra timme inbjuds till en fördjupad diskussion om metodval. Kom och ge inspel till forskare som jobbar med metodutveckling för att mäta social hållbarhet inom livsmedelssystemet.

Presentation från seminariet (pdf)

Fakta

Tid: 2021-10-22 12:00 - 14:00
Ort: Webbinarium på Zoom
Arrangör: SLU Future Food
Sista anmälningsdag: 22 oktober 2021
Pris: Gratis
Mer information:

UNEP report: Guidelines for social life cycle assessment of products

Article: A life cycle sustainability assessment of organic and conventional pork supply chains in Sweden

Nyhetsartikel om social hållbarhet inom svensk grisnäring

Webbinarium vid KSLA: Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Värd, moderator och talare

Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food (värd, moderator)

Stanley Zira, doktorand vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Lotta Rydhmer, professor vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Sofia Wilhelmsson, doktorand vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU

Elin Röös, universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik, SLU

Organisatör

SLU Future Food, forskning och samverkan för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem – en tvärvetenskaplig satsning för att möta morgondagens utmaningar.

Observera

Webbinariet kommer att spelas in. 


Program

Kl. 11:45–12:00

 • Vi öppnar det digitala rummet en kvart före webbinariet
 • Välkommen att testa ljud, bild och säga hej

Kl. 12:00–13:00

 • SLU Future Food hälsar välkommen
 • Social hållbarhet – den tredje pelaren, Lotta Rydhmer
 • Social livscykelanalys av svensk grisproduktion, Stanley Zira
 • Diskussion av undersökningen av social livscykelanalys inom svensk grisproduktion, Sofia Wilhemsson
 • Livscykelanalysens möjligheter och begränsningar, Elin Röös
 • Frågor och allmän diskussion

Kl. 13:00–14:00

 • Fördjupad diskussion om metodval för mätning av social hållbarhet. Frågeställningar:
  • Vad vinner vi på att använda just livscykelanalys för att utvärdera sociala frågor? Kan vi inte lika gärna jobba med dessa utan att relatera dem till en viss mängd producerad vara?
  • Nu mäter vi negativa sociala risker. Hur får vi med positiva sociala aspekter? Kan/bör vi väga samman negativa och positiva aspekter?
  • Mer lidande men under kortare tid – hur ser vi på de skillnader mellan system som uppstår på grund av skillnader i effektivitet?

Kl. 14:00–14:15

 • Digitalt eftersnack för de som vill