9 jun
12 jun

Ultuna + distans

Examensdagar för landskapsarkitekter

Studenter vid landskapsarkitektprogrammet, SLU, Ultuna, presenterar sina examensarbeten och bjuder in dig att ta del av presenationterna.

Examineringen sker digitalt. Schema med alla tider, titlar och zoom-länkar finns i de två dokumenten nedan.

Program och länkar 9 juni

Program och länkar 10 och 12 juni

Ur programmet

9 juni

 • Gestaltning av ett urbant löpspår i Veddesta
 • Furuviksparken - ett gestaltningsförslag
 • Bland strandade moln
 • Med naturen som grund – Ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys
 • Att mäta med stadslivet som insats
 • Gestaltning av en askgravlund på S:t Sigrids griftegård, Borås
 • Spegla – ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket från Slussen till Skeppsholmen
 • Urban upgrading of parks in Jaffna
 • Du är konstverket – platsskapande genom temporär arkitektur i Bredäng centrum
 • Dagvatten som sinnlig resurs

10 juni

 • Nedkylning av urbana miljöer genom landskapsarkitektur

12 juni

 • Med plats för dagvattnet – ett gestaltningsförslag för Eriksbergsparken och Västertorg
 • Gestaltning klimatanpassade funktioner
 • Temporär gestaltning
 • Att skapa mer hållbara landskapsarkitekturprojekt genom klimatberäkningar
 • Samlade erfarenheter gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län
 • Konflikter mellan besökare och betesdjur i rekreationsområden – förslag på förebyggande designprinciper i Gräsö
 • Slakthusparken – en gestaltning av en nedlagd tunnelbanesträcka
 • Aktivitetspark för alla
 • Östra promenaden. Ett stadsläkande promenadstråk med trygghet och trivsel i fokus.
 • Naturlika planteringar

 

 Om Landskapsarkitektprogrammet i Uppsala

Fakta

Tid: 2020-06-09 - 2020-06-12
Ort: Ultuna + distans

Kontaktinformation